Despre Asociația GAL Microregiunea Hârtibaciu

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Hârtibaciu

a luat naştere în vara anului 2006 şi a fost înfiinţat ca asociaţie în mai 2007. Împreună vrem să contribuim la dezvoltarea Microregiunii Hârtibaciu, care să protejeze natura noastră deosebită dar sensibilă, să ţinem vii tradiţiile locale, să oferim vieţii locuitorilor o perspectivă mai bună.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Hârtibaciu s-a format din nevoia de dezvoltare locală a spaţiului rural din microregiunea LEADER Hârtibaciu. Asociaţia este un instrument de realizare şi de concretizare a principiilor comune din cele 15 localități din teritoriul GAL. Valoarea proiectelor depășește suma de 2,2 milioane de euro şi reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea regiunii. Microregiunea Hârtibaciu este caracterizată printr-un amestec unic de tradiţii şi meşteşuguri, într-un cadru natural nealterat. Aceste caracteristici se pot păstra, şi mai ales, se pot exploata durabil din punct de vedere economic. Priorităţile de acţiune stabilite în Planul Local de Dezvoltare, au în vedere dezvoltarea şi punerea în valoare a potenţialului uman, natural, social-cultural și economic existent în microregiune.

Îmbunătăţirea capacităților şi competenţelor populaţiei, diversificarea activităţilor economice, precum și dezvoltarea turismului ecologic vor contribui la prezervarea și promovarea patrimoniului natural și cultural în Microregiunea Hârtibaciu.

Astfel ne este foarte important ca toţi locuitorii regiunii noastre să se identifice cu noţiunea de “Hârtibăceni”! Acesta este lucrul care ne uneşte pe toţi indiferent de limbă, credinţă sau cultură, aici trăim!

Contact

Com. Nocrich,
sat Hosman, nr. 234,
jud. Sibiu, România,
cod poștal 557165
or. Agnita,
str. Avram Iancu, nr. 48,
jud. Sibiu, România,
cod poștal 555100

PROGRAM:
Luni-Joi: 08:30-17:00
Pauza: 12:30-13:00
Vineri: 8:30-14:30

telefon: (+4) 0269 510 030
e-mail: office@gal-mh.eu

Vizitează-ne pe Facebook