25 mai 2023   |      Actualități   |   

Notă privind evaluarea și selecția proiectelor din Măsura MP3-DI6B

Îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației EURI

   25 mai 2023   |      Actualități   |   

Notă privind evaluarea și selecția proiectelor din Măsura MN1-DI6A

Inființarea de activități nonagricole

   30 martie, 2022   |      Actualități   |   

Notă privind evaluarea și selecția proiectelor din Măsura MP1-DI6B

Investiții pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei

   30 martie, 2022   |      Actualități   |   

Notă privind evaluarea și selecția proiectelor din Măsura MN1-DI6A

Înființarea de activități nonagricole

   21 martie, 2022   |      Actualități   |   

Raport intermediar de selecție MN1

Măsura MN1-DI6A
Înființarea de activități nonagricole

   21 martie, 2022   |      Actualități   |   

Raport intermediar de selectie MP1

Măsura MP1-DI6B
Investiții pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei

   20 Decembrie, 2021   |      Actualități   |   

APEL DE SELECȚIE - Submăsura 19.2

Măsura MN1-DI6A
Înființarea de activități nonagricole

   15 Decembrie, 2021   |      Actualități   |   

APEL DE SELECȚIE - Submăsura 19.2

Măsura MP1-DI6B
Investiții pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei

   13 decembrie 2021   |      Actualități   |   

ANUNȚ de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală

SDL aprobata in urma Notei AM PNDR 221886 din 13.12.2021

   21 Noiembrie, 2019   |      Actualități   |   

NOTĂ PRIVIND EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR

aferente Apelului de selecție pentru
MA4 - Sprijin pentru cooperare în agricultură

   13 Noiembrie, 2019   |      Actualități   |   

Raport intermediar de selecție aferent măsurii MA4

Sprijin pentru cooperare în agricultură

   18 Octombrie, 2019   |      Actualități   |   

ERATA Nr. 1


  04 Septembrie, 2019   |     Actualități   |   

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR PÂNĂ ÎN 24 SEPTEMBRIE 2019

MA4/DI 3A - Sprijin pentru cooperare în agricultură

  05 August, 2019   |     Actualități   |   

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR PÂNĂ ÎN 4 SEPTEMBRIE 2019

MA4/DI 3A - Sprijin pentru cooperare în agricultură

  03 Iulie, 2019   |     Actualități   |   

NOTA PRIVIND EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR

aferente Apelului de selectie pentru
MP2 - Promovare turistica si patrimoniu

  24 Iunie, 2019   |     Actualități   |   

Raport intermediar de selectie

MP2 - Promovare turistica si patrimoniu

  06 Iunie, 2019   |     Actualități   |   

  06 Iunie, 2019   |     Actualități   |   

Anunt prelungire

MA4 - Sprijin pentru cooperare in agricultura

  22 Mai, 2019   |     Actualități   |   

Nota privind evaluarea si selectia proiectelor

aferente Apelului de selectie M19.2 (MA1/DI 2A

  29 Ianuarie, 2018   |     Actualități   |   

A II-a CARAVANĂ DE INFORMARE

Vino să afli condițiile de conformitate, eligibilitate și selecție!
Ziua 1: 5 februarie 2018
ora 10.00 Comuna Alțâna - Primărie;
ora 12.00 Comuna Nocrich - Căminul Cultural;
ora 14.00 Comuna Marpod - Căminul Cultural

Ziua 2: 6 februarie 2018
ora 10.00 Comuna Merghindeal - Primărie;
ora 12.00 Comuna Bruiu - Primărie;
ora 14.00 Comuna Chirpăr - Căminul Cultural

Ziua 3: 7 februarie 2018
ora 10.00 Comuna Roșia - Primărie;
ora 12.00 Comuna Vurpăr - Primărie;
ora 14.00 Comuna Șelimbăr - Căminul Cultural

Ziua 4: 8 februarie 2018
ora 10.00 Comuna Bârghiș - Primărie;
ora 12.00 Comuna Mihăileni - Primărie;
ora 14.00 Comuna Șeica Mare - Primărie;

Ziua 5: 9 februarie 2018
ora 10.00 Comuna Iacobeni - Primărie;
ora 12.00 Comuna Brădeni - Primărie;
ora 14.00 Orașul Agnita - sediul GAL MH
  Actualizat - 19 ianuarie, 2018   |     Actualități   |   

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere
pentru 2017 - 2018

GAL MICROREGIUNEA HÂRTIBACIU


  8 Ianuarie, 2018   |     Actualități   |   

PRIMA CARAVANĂ DE INFORMARE

Vino să afli măsurile și alocările financiare din cadrul Strategiei de dezvoltare locală GAL MH - 2016-2020!
Ziua 1: 15 ianuarie 2018
ora 10.00 Comuna Alțâna;
ora 12.00 Comuna Nocrich;
ora 14.00 Comuna Marpod

Ziua 2: 16 ianuarie 2018
ora 10.00 Comuna Merghindeal;
ora 12.00 Comuna Bruiu;
ora 14.00 Comuna Chirpăr

Ziua 3: 17 ianuarie 2018
ora 10.00 Comuna Roșia;
ora 12.00 Comuna Vurpăr;
ora 14.00 Comuna Șelimbăr

Ziua 4: 18 ianuarie 2018
ora 10.00 Comuna Bârghiș;
ora 12.00 Comuna Mihăileni;
ora 14.00 Comuna Șeica Mare;

Ziua 5: 19 ianuarie 2018
ora 10.00 Comuna Iacobeni;
ora 12.00 Comuna Brădeni;
ora 14.00 Orașul Agnita
  19 Decembrie, 2017   |     Actualități   |   

Fișele măsurilor cuprinse în SDL Microregiunea Hârtibaciu,
aprobate la modificarea 1 (18.12.2017)

  19 Decembrie, 2017   |     Actualități   |   
 

Notă de aprobare Modificare 1 a SDL (18.12.2017)

  19 Decembrie, 2017   |     Actualități   |   

Strategia de dezvoltare locală 2016-2020
aprobată după modificarea 1 (18.12.2017)

  29 Mai, 2017   |     Actualități   |   

Susținem MOCĂNIȚA Văii Hârtibaciului

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Microregiunea Hârtibaciu a participat în 27 mai la Maratonul Internațional Sibiu 2017 susținând astfel proiectele Asociației Prietenii Mocăniței. Echipa GAL MH a alergat în cadrul cursei de cros cu speranța că și acest eveniment își va aduce aportul la repunerea mocăniței pe șine. Obiectivul din acest an al Asociației Prietenii Mocăniței se referă este achiziționarea unei unealte semi-mecanizate pentru compactarea terasamentului căii ferate. Voluntarii au nevoie de aceasta pentru a repara mai mulți kilometri de cale ferată în vederea unor călătorii mai sigure. Ar fi un alt pas înainte către reintroducerea mocăniței pe Valea Hârtibaciului. GAL MH a alocat două sute de mii de euro în cadrul strategiei de dezvoltare actuale a Văii Hârtibaciului pentru că mocănița este cheia turismului în zonă.
“Banii îi avem, iar situația juridică a mocăniței este în mâinile autorităților. Dorim să încurajăm realizarea proiectului de restaurare a acesteia. Am alergat pentru că vrem să o vedem șuierând pe frumoasa Vale a Hârtibaciului!”, spune Elena Curcean, managerul GAL MH.
  31 Martie, 2017   |     Actualități   |   

Programul de achiziții pentru proiect

  7 Martie, 2017   |     Actualități   |   

Strategia de dezvoltare locală 2016-2020 Aprobată

  6 Martie, 2017   |     Actualități   |   

Fișele măsurilor cuprinse în SDL Microregiunea Hârtibaciu

  • Fişa măsurii "Dezvoltarea exploatațiilor agricole" - MA1/DI 2A
- în format PDF sub acest link
  • Fișa măsurii "Instalarea tinerilor fermieri" - MA2/DI 2B
- în format PDF sub acest link
  • Fișa măsurii "Sprijin pentru micii fermieri" - MA3/DI 2A
- în format PDF sub acest link
  • Fișa măsurii "Sprijin pentru cooperare în agricultură" - MA4/DI 3A
- în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Înfiinţarea de activităţi nonagricole" - MN1/DI 6A
în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Sprijin pentru activităţi nonagricole" - MN2/DI 6A
- în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Investiţii pentru incluziunea socială şi combaterea sărăciei" - MP1/DI 6B
- în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Promovare turistică şi patrimoniu" - MP2/DI 6B
- în format PDF sub acest link
  • Planul de finanţare cu bonusare
- în format PDF sub acest link

Ieri, 26.04.2016,

la sediul GAL Microregiunea Hârtibaciu din Agnita, avut loc sedința de aprobare a proiectului “Strategia de Dezvoltare Locală 2016 -2020” a GAL Microregiunea Hârtibaciu.

Teritoriul GAL MH este format din orașul Agnita și 14 comune (Alțâna; Bîrghiș, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare, Șelimbăr, Vurpăr).

Proiectul, cu finanțare europeană, în valoare totală de 14.250 de euro fără TVA, a avut în vedere realizarea strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Microregiunea Hârtibaciu pentru perioada 2016-2020. Elaborarea strategiei a avut la bază consultarea teritoriului Microregiunea Hârtibaciu. Consultarea cetățenilor s-a realizat prin intermediul a 1.200 de chestionare, în cadrul cărora cetățenii hârtibăceni, în spiritul LEADER, au identificat problemele comunităților din care fac parte și au propus propriile proiecte de dezvoltare pe care le vor realiza cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene. În urma consultării teritoriului, partenerii GAL au stabilit direcțiile strategice de dezvoltare ale Microregiunii Hârtibaciu și și-au aprobat propria strategie de dezvoltare pentru perioada 2016-2020.

  3 Martie, 2016   |     Comunicat de presa   |   
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hârtibaciu
Anunţă începerea elaborării strategiei de dezvoltare locală, etapa 2016 -2020

„Hotărâm viitorul cu tine!” este deviza GAL MH în această perioadă.

Ieri, 02.03.2016, în sala mare de ședințe a Primăriei din Agnita, a avut loc lansarea oficială a proiectului “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” a GAL Microregiunea Hârtibaciu.

Teritoriul GAL MH este format din orașul Agnita și 14 comune (Alțâna; Bîrghiș, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare, Șelimbăr, Vurpăr).

Proiectul, cu finanțare europeană, în valoare totală de 14.250 de euro fără TVA, are în vedere realizarea strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Microregiunea Hârtibaciu pentru perioada 2016-2020.

Elaborarea strategiei va avea la bază consultarea teritoriului Microregiunea Hârtibaciu. Începand cu această săptămână, cetățenii din cele 14 comune și din orașul Agnita, vor fi informați în legătură cu derularea proiectului. Consultarea cetățenilor se va realiza prin intermediul a 1.200 de chestionare, în cadrul cărora cetățenii hârtibăceni, în spiritul LEADER, vor identifica problemele comunităților din care fac parte și vor propune propriile proiecte de dezvoltare pe care le vor realiza cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene. În urma consultării teritoriului, partenerii GAL vor stabili direcțiile strategice de dezvoltare ale Microregiunii Hârtibaciu și își vor aproba propria strategie de dezvoltare pentru perioada 2016-2020.

Contact

Com. Nocrich,
sat Hosman, nr. 234,
jud. Sibiu, România,
cod poștal 557165
or. Agnita,
str. Avram Iancu, nr. 48,
jud. Sibiu, România,
cod poștal 555100

PROGRAM:
Luni-Joi: 08:30-17:00
Pauza: 12:30-13:00
Vineri: 8:30-14:30
telefon: (+4) 0269 510 030
e-mail: office@gal-mh.eu

Vizitează-ne pe Facebook