Despre LEADER

LEADER (franceză: „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale”, română „legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”) este un program al Uniunii Europene, prin care s-a promovat, din 1991, în mod model priecte de inovare în zonele rurale.

Grupurile de Acțiune Locală elaboreze cu părțile interesate locale planuri de dezvoltare adaptate pentru regiunea lor. Scopul este de a ajuta regiunile rurale ale Europei pe calea spre o dezvoltare independentă. Datorită utilizării cu succes în perioadele 1991 – 2005, abordarea LEADER a fost inclusă din 2006 ca o axa principală în „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală”.

Șapte elemente sunt significante pentru abordarea LEADER:
  • Elaborarea și implentarea strategilor după principiul „de jos în sus” (bottom-up)
  • Parteneriate publice-private locale: grupuri de acțiune locale (GAL)
  • Acțiuni întegrate și multisectorale
  • Inovare
  • Cooperare
  • Crearea de rețele (networking)
  • Planuri de dezvoltare locale

Contact

Com. Nocrich, sat Hosman, nr. 234, jud. Sibiu, România
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 48,

cod postal 555100

Program:
Luni-Joi: 08:30-17:00
Pauza: 12:30-13:00
Vineri: 8:30-14:30
(+4)0269 510 030
office@gal-mh.eu

Vizitează-ne pe Facebook