ANUNȚ DE PRELUNGIRE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR PÂNĂ LA 25 SEPTEMBRIE 2012


În conformitate cu Hotărărea Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu, nr. 229, din 03.09.2012, sesiunea de depunere a proiectelor (13.08.2012 – 12.09.2012), aferenta măsurilor:
  • 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență
  • 112 – Instalarea tinerilor fermieri
  • 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

se prelungește până la data de 25.09.2012, ora 12.00.

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL din loc. Agnita, str. Avram Iancu nr.66, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.30-16.30. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Fișa Măsurii și în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care sunt publicate pe site-ul GAL Microregiunea Hârtibaciu, www.gal-mh.eu , precum și pe site-ul www.apdrp.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare:
  • Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu
  • Adresa de email: office@gal-mh.eu
  • Pagina web a Asociației Grupul de
  • Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu
  • Tel/Fax. 0269 – 51 00 30

PERSOANE DE CONTACT
Elena Curcean – Manager GAL Microregiunea Hârtibaciu
e-mail: office@gal-mh.eu

Contact

Com. Nocrich, sat Hosman, nr. 234, jud. Sibiu, România
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 48,

cod postal 555100

Program:
Luni-Vineri: 08:30-16:30
(+4)0269 510 030
office@gal-mh.eu

Vizitează-ne pe Facebook