Fișele măsurilor cuprinse în SDL Microregiunea Hârtibaciu

  • Fişa măsurii "Dezvoltarea exploatațiilor agricole" - MA1/DI 2A
- în format PDF sub acest link
  • Fișa măsurii "Instalarea tinerilor fermieri" - MA2/DI 2B
- în format PDF sub acest link
  • Fișa măsurii "Sprijin pentru micii fermieri" - MA3/DI 2A
- în format PDF sub acest link
  • Fișa măsurii "Sprijin pentru cooperare în agricultură" - MA4/DI 3A
- în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Înfiinţarea de activităţi nonagricole" - MN1/DI 6A
în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Sprijin pentru activităţi nonagricole" - MN2/DI 6A
- în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Investiţii pentru incluziunea socială şi combaterea sărăciei" - MP1/DI 6B
- în format PDF sub acest link
  • Fişa măsurii "Promovare turistică şi patrimoniu" - MP2/DI 6B
- în format PDF sub acest link
  • Planul de finanţare cu bonusare
- în format PDF sub acest link

Contact

Com. Nocrich, sat Hosman, nr. 234, jud. Sibiu, România
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 48,

cod postal 555100

Program:
Luni-Joi: 08:30-17:00
Pauza: 12:30-13:00
Vineri: 8:30-14:30
(+4)0269 510 030
office@gal-mh.eu

Vizitează-ne pe Facebook